تدریس خصوصی ستار

آموزش ستار در منزل

از مزایای تدریس خصوصی ستار در منزل میتوان به صرفه جویی در در وقت و بیشتر بودن زمان کلاس نسبت به کلاس های آموزشگاه ها اشاره کرد. همچنین تغییر روز و زمان کلاس امکان پذیر خواهد بود.

ستار از دسته سازهای زهی و مضرابی است و با ناخن انگشت اشاره دست راست نواخته می شود.

صدای ستار مخملین و ظریف بوده و همدم خوبی برای اوقات تنهایی است.

تدریس ستار در منزل

  • هیچ زمانی برای یادگیری ساز ستار دیر نیست
  • باتمرین منظم و روزانه می توان به سرعت مسیر پیشرفت را طی کرد
  • شرایط خاص سنی و فیزیکی در یادگیری ستار مطرح نبوده و همه چیز به تمرین هنرجو بستگی دارد
تدریس خصوصی ستار

تدریس خصوصی ستار

 

تفاوت چهار مضراب و قطعه ضربی :

 

  1.  تمپوی قطعات ضربی، عموما از تمپوی چهار مضراب ها پایینتر است.
  2. برخی از اساتید قدیم معتقد بودند که بهتر است چهار مضراب بدون همراهی تمبک اجرا شود!
  3. معمولا در چهار مضراب، ۴ مضراب راست متوالی یا ۴ مضراب چپ متوالی پشت هم، قرار نمی گیرند.
  4. چهار مضراب میتواند در یک گوشه یا چند گوشه ی یک دستگاه یا آواز اجرا بشود. نت پایه هم در طول قطعه، در حال تکرار است.
  5. اصولا ضربی خوانی و ضربی نوازی، بداهه تر است و به ندرت ” چهار مضراب ” به صورت بداهه اجرا می شود!
  6. هم چهار مضراب و هم قطعات ضربی ، به اصطلاح ” سازی ” هستن و کلام ریتمیک با آنها اجرا نمی شود.
سخن بزرگان در مورد موسیقی

افلاطون :

موسیقی روح انسان را هماهنگ می کند و استعداد پذیرش عدالت را در وی بر می انگیزد

بتهوون :

آنجا که سخن از گفتن باز می ماند موسیقی آغاز می شود

نوازندگان ستار :

از نوازندگان مطرح ستار می توان به اساتیدی چون :

یوسف فروتن ، سعید هرمزی ، احمد عبادی ، جلال ذوالفنون ، محمد رضا لطفی ، حسین علیزاده ، داریوش طلایی ، حمید متبسم ، مسعود شعاری ، بهداد بابایی و کیهان کلهر اشاره کرد.

 

تدریس خصوصی ستار - تدریس خصوصی ستار در منزل - تدریس خصوصی ستار در تهران